Hebrew  |  English  |  
כתבות באנגלית ובפולנית  |  
 

 
תביעות השבת רכוש יהודי מתקופת השואה
איתור כתובות מגורים ועסקים המהווים פוטנציאל לרכוש נדל"ני.
בדיקת המצב המשפטי של הרכוש.
בחינת הכדאיות הכלכלית והעלויות הכרוכות בתביעת רכוש.
שיתוף פעולה עם משרדי עורכי דין בארץ ובחו"ל בהגשת התביעות.
ייצוג כל היורשים מול עורכי הדין ואיסוף המסמכים הנדרשים.
בניית עץ המשפחה להוכחת הזכאות לירושה.
איתור תעודות פטירה ודפי עד להוכחת רשימת היורשים.
תמיכה בעורכי הדין בהוצאת צווי הירושה הנדרשים.
רישום בפרויקט Heart להשבת רכוש יהודי מתקופת השואה.
שיתוף פעולה עם החברה לאיתור והשבת נכסי נספי השואה
.
 
 
 
 
אתרי מידע ומעקב:

מעוניינים באיתור בן משפחה, במחקר שורשים, בהדרכה להקמת עץ משפחה או אולי בתביעת רכוש?  צרו קשר...
אז בואו נמשיך יחד את קו הדורות...
 
© 2011, Kav HaDorot. All rights reserved.
 
לייבסיטי - בניית אתרים