Hebrew  |  English  |  
כתבות באנגלית ובפולנית  |  
 

 
סריקת מאגרי מידע העוסקים ביהדות אירופה בתקופה שלפני ובזמן השואה.
איתור מסמכים בארכיונים הממלכתיים והעירוניים ברחבי אירופה.
חיפוש ברישומי אוכלוסין, עיתונים וספריות מקומיות.
הזמנת עותקי תעוד מקורי, תעודות לידה, נישואין וכו'.
שיתוף פעולה עם מוסדות מחקר של ההסטוריה היהודית.
קשר ישיר לגנאולוגים במוזאוני השואה בעולם.
איתור דפי עדות, במאגרי המידע של "יד ושם", של הורים וקרובי משפחה.
בחינת דפי העדות, עידכונם וקישורם לעץ משפחה.
 


צברנו נסיון רב:
·         איתרנו עד כה למעלה מ 17,000 בני משפחה.
·         הקמנו ועידכנו למעלה מ 450 עצי משפחה.
·         פעלנו עם רוב התוכנות המשמשות לניהול עצי משפחה.
 
  
רשימת מחקרים - כ 500 שמות משפחה ועיירות ממחקרינו השונים והמגוונים. כאן תוכלו לחפש ולבדוק האם אחד ממחקרינו קשור למשפחתכם.
 
מעוניינים באיתור בן משפחה, במחקר שורשים, בהדרכה להקמת עץ משפחה או אולי בתביעת רכוש?  צרו קשר...
אז בואו נמשיך יחד את קו הדורות...

 
    
 
© 2011, Kav HaDorot. All rights reserved.
 
לייבסיטי - בניית אתרים